Plik

Cel projektu

Aplikacja ma na celu wsparcie naukowca w analizach własnego dorobku naukowego. Podstawowym problemem jest rozproszenie danych bibliograficznych w różnych bazach danych. Lecz tak potrzebną komplementarność można uzyskać w bazie uczelnianej, na przykład Expertus na UMK.

Ten właśnie rejestrowany dorobek piśmienniczy jest wizualizowany na różne sposoby. Badacze zobaczą dynamikę publikowanych prac na osi czasu, jak również się sumaryczną punktację MNiSW obliczona dla każdego roku. Mogą także przeanalizować przy pomocy grafu swoją sieć współpracowników. Geografię publikowanych prac wskaże mapa Polski lub Europy czy świata.

Chmurki słów zapewnią spojrzenie na tematykę badań; wykonane są one na bazie zestawów słów kluczowych, osobno w języku polskim i angielskim. Poza tym, autorzy wcielili oryginalną koncepcję koła dziedzin, na którym pozycjonują wszystkie publikację danego autora, tym samym pokazując dorobek w kontekście interdyscyplinarności. W wyborze 6 dziedzin wzorowano się na komercyjnym narzędziu InCites: nauki przyrodnicze, informatyka i inżynieria, medycyna, nauki o życiu, nauki społeczne, sztuka i humanistyka.

Tym samym naukowiec bez ponoszenia kosztów na specjalistyczne oprogramowanie może dokonać przejrzystej analizy własnego dorobku, prześledzić punkty krytyczne w swojej karierze, zminimalizować nadmierną zmienność w dynamice. Wizualizacja ma posłużyć jako pomocnicze narzędzie w zarządzaniu dorobkiem naukowym.