Plik

O nas

Działamy w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 2013/11/B/HS2/03048/pt. Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą metod wizualizacji (Information Visualization methods in digital knowledge structure and dynamics study) dotyczy analizy rozwoju nauk humanistycznych i społecznych (HS) w Polsce przy wykorzystaniu metodologii wizualizacji.

Skupiamy się na rozwiązaniach praktycznych w zakresie wizualizacji zasobów naukowych, które mają wspomóc rodzimych naukowców w bibliometrycznych i naukometrycznych pracach. Reprezentujemy uczelnie w Toruniu i University of York.

Zespół projektantów składa się z:

  • Wiesława Osińska – konceptualizacja, zarządzanie pracami, analiza danych
  • Brian Camacho – rozwijanie aplikacji, analiza danych
  • Grzegorz Osinski – tworzenie modeli, analiza danych
  • Małgorzata Kowalska – dokumentacja, standaryzacja metadanych bibliograficznych
  • Katarzyna Jarczewska-Walendziak – baza danych
  • Adam Szalach – baza danych
  • Jesteśmy zawsze otwarci na współpracę i poszerzenie obecnego grona projektantów. Dlatego zapraszamy do testowania naszej aplikacji i opiniowania. Kontakt: wieo@umk.pl