Plik

Dane

Aktualnie aplikacja przetwarza dane z bibliograficznej bazy pracowników UMK Expertus, którą można znaleźć pod adresem: http://212.122.203.4/splendor/umk/.

W przyszłości autorzy rozszerzą możliwości wizualizacji w oparciu o dane z innych źródeł, np. Google Scholar, lub Research Gate.

Baza Expertus jest starannie opracowywana w Bibliotece Głównej UMK na podstawie systematycznie aktualizowanego przez pracowników naukowych swojego dorobki naukowego.

Serwis Expertus © SPLENDOR, Poznań umożliwia pobranie odfiltrowanych rekordów w formacie tekstowym (plik RTF). Umożliwia to opcja, niestety trudno dostrzegalna „Pobranie pliku do edytora”. Ładowane są metadane zaznaczonych rekordów.

Niestety nie ma opcji „zaznacz wszystkie”, co bardzo ułatwiłoby pobieranie bibliografii znacznego dorobku, liczącego na przykład kilkaset publikacji.

Struktura zapisu jest wierszowa. Rekordy publikacji są ponumerowane i rozdzielone kilkoma pustymi wierszami. Zapisywane są następujące pola:

 • Autor
 • Tytuł
 • Tytuł wydania zbiorowego/Czasopismo
 • Opis wydawniczy
 • Język
 • Typ formalny
 • Typ merytoryczny
 • Pełny tytuł czasopisma
 • Sygnatura
 • Punktacja MNiSW
 • Słowa kluczowe
 • W aplikacji wykorzystano te pola, które przekazują wartościowe informacje pod względem analizy danych. Paczka przykładowych plików do przećwiczenia jest dostępny tu:

  link